SpringStrings

Indbetalinger

Der mangler samlet ca 3.900 Kr i indbetalinger.

Deltagere i turen til Hamborg, der ikke allerede har indbetalt bedes snarest! indbetale deltagergebyret.

Orkestermedlemmer der ikke har indbetalt kontingent bedes ligeledes indbetale dette snarest.
Dette er 100 kr for første halvår af 2004.

Deltagergebyr til Hamborg:

Aktive musikere 300 Kr pr person
Forældre 600 Kr pr person
Søskende (der ikke spiller med) gratis

Alle indbetalinger foretages på orkestrets konto nr. 0455 4737182509 hurtigst muligt.
HUSK at skrive dit navn, så vi kan se hvem der har betalt !!!!